Skip to main content

De Arbowet


Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid is de Arbeidsomstandighedenwet (ook wel Arbowet) tot stand gekomen. In 2017 is de wet veranderd. De Arbowet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Echter ook voor het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of bij het ontbreken hiervan met alle belanghebbende medewerkers.

Nieuwe Arbowet = Nieuwe Kans:

 • De werknemers een grotere rol te geven over het eigenaarschap van hun inzetbaarheid.
 • De inzetbaarheid van de werknemers verder te optimaliseren.
 • Kostenbesparing voor de werkgever en inkomensbehoud voor werknemers.
 • Een kans om opnieuw in gesprek te gaan met de werknemers.

Wij kunnen u ondersteunen bij:

 • Het maken van het functieprofiel van de preventiemedewerker.
 • Het maken van een Arbo- en inzetbaarheidsbeleid.
 • Het opstellen en toetsen van de RIE door gecertificeerde Bedrijfsartsen, Veiligheidsdeskundigen, Arbeids- Organisatiedeskundigen of Arbeidshygiënisten.
 • Het opstellen van een verzuim- en inzetbaarheidsprotocol.
 • Uitleg geven aan leidinggevenden en medezeggenschap.
 • Begeleiding bij ziekte, verzuim en veranderende inzetbaarheid.
 • Inzetten van casemanagers en coaches.
× Contact? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday