Skip to main content

Boontje komt om zijn loontje. Werken naar vermogen.


Welk doel heeft u met uw werknemers afgesproken? Laag verzuim? De schadelastbeheersing? Of het werkvermogen 100% benutten? Waar gaat het om bij arbeidsongeschiktheid? Om de wet en regelgeving? Of over inzetbaarheid van de werknemer?


In het arbeidscontract legt de werknemer zijn leveringsplicht van zijn arbeidsvermogen aan de werkgever vast.
De werkgever is de klant van de werknemer…(toch?) De werknemer is de leverancier van arbeid aan de werkgever… (en zijn klanten).

Bij beperkingen en belemmeringen ten gevolge van een ziekte kan de werknemer zijn arbeid niet meer leveren zoals het was afgesproken. Zijn klant, de werkgever, krijgt zijn levering niet meer. Er is sprake van een obstakel en de werkgever moet de werknemer vanuit de wettelijke verplichtingen wel blijven doorbetalen.

Is dit de kern van de verwarring in verantwoordelijkheid dragen en probleemeigenaarschap bij ziekte en arbeidsongeschiktheid? Een ZZPer die hetzelfde werk doet krijgt geen geld wanneer hij niet kan leveren. Hij moet dan zelf(standig) zijn probleemoplossend vermogen maximaal benutten om weer te kunnen leveren en zijn geld te ontvangen?

U vraagt u zich af: hoe ga je dan met deze verwarring om? Stel dat u bij het sluiten van het arbeidscontract
naast praktische, wettelijke zaken en arbeidsvoorwaarden een gezamenlijk doel afspreekt. U zet een stip op de
horizon voor uw gezamenlijke kompas.

En dat klinkt als volgt: Het werkvermogen van de werknemer 100% benutten!

U gaat dan bij elk voortgangs- functioneringsgesprek gezamenlijk bepalen welke acties nodig zijn om het doel te (blijven) halen. Worden er veel fouten gemaakt, is er onvoldoende samenwerking met collega’s, blijven er talenten onbenut of is er sprake van overbewerking, of neemt het werkvermogen af? Bij elke actie kunnen de werkgever en werknemer elkaar er op aan spreken. Elkaar in hun kracht zetten zodat dit een bijdrage geeft richting het doel.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid is dan een obstakel om het doel te bereiken. Deze nieuwe situatie geeft de gelegenheid en leermoment om vanuit het doel te blijven zoeken naar oplossingen om het werkvermogen van de werknemer 100 % intern of extern te kunnen benutten. Hierdoor wordt het probleemoplossend vermogen van de werknemer en de werkgever maximaal aangesproken.

Bekijk uw arbeidscontracten, arbeidsvoorwaarden, bedrijfs-, verzuim- re-integratiereglement en functioneringsgesprekken eens met deze bril?

Zacht op de mens en duidelijk op het doel kan voor werknemer en werkgever veel werkvermogen opleveren. Verspilling voorkomen en reusachtige kostenbesparingen met zich meebrengen.

× Contact? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday